casasmarandescu.ro

Hrăneşte-ţi imaginaţia cu povești frumoase pline de sensibilitate!

Politica de prelucrare a datelor personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul CASA Smărăndescu

Acest website este deținut și gestionat de către Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA, identificată cu Codul Unic de Înregistrare 36701078/02.11.2016 și Numărul de Ordine în Registrul Comerțului F38/431/2016,  pentru care confidențialitatea datelor reprezintă o componentă esențială. Politica și practicile de protejare a datelor ale acestui website se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică entității operaționale principale a Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA.

Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA  procesează și stochează date cu caracter personal în Uniunea Europeană și este capabilă să demonstreze în orice moment conformitatea cu legile U.E. și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este conform cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Principii de protejare a datelor cu caracter personal

Politica de protejare a datelor pe site-ul CASA Smarandescu se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura ștergerea sau corectarea fără întârziere a datelor incorecte;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră care să asigure securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite unor terțe persoane decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform unui acord prealabil;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesare a datelor, precum și dreptul portabilității datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi: nume, data nașterii, adrese poștale, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm includ următoarele:

 • Nume și prenume;
 • Adresa poștală;
 • Adresa e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu produsele noastre;
 • Date despre caracteristicile pe care le utilizați și paginile web pe care le vizitați în site-ul nostru;
 • Date despre adresa dumneavoastră IP, setările regionale și setările de limbă.

Scopul colectării datelor personale constă în:

 • Informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate;
 • Trimiterea de anunțuri și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS),  numai în cazul în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul;
 • Cercetarea de piață, urmărirea și monitorizarea vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.

Utilizarea datelor personale

Datele personale vor fi utilizate numai în contextul scopurilor menționate în articolul anterior. De asemenea, Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile menționate mai sus, după cum urmează:  firmelor de curierat (Fan Curier, Poșta Română etc.) și firmei care administrează website-ul (Sitto Agency S.R.L.).

Informațiile cu caracter personal ale cumpărătorului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Securitatea procesării

Datele personale vor fi procesate într-un mod sigur, se vor aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterării, divulgării sau accesului neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Datele clienților sunt salvate în baze de date aflate pe servere din Uniunea Europeană.

În cazul unei breșe de securitate care poate fi reprezentată de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat, Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA va informa autoritățile reprezentate în Romania de către A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în maxim 72 de ore de la descoperirea breșei de securitate.

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către acest website. Pentru a putea menține datele personale actualizate, clienții sunt rugați să informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza un extras sau pentru a modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp în care Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA  intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebari legate de datele personale, inclusiv de ștergerea definitivă a acestora din evidențe, clienții își pot comunica solicitările pe e-mail la adresa dontucristina@yahoo.com  sau la telefon 0745 612 638.

E-mail-uri de marketing

Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA își rezervă dreptul să trimită clienților săi e-mail-uri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mail-uri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe link-ul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail care le sunt trimise sau pot trimite un mesaj pe adresa dontucristina@yahoo.com. Odată ce un client s-a dezabonat datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mail-urile de marketing conțin informații considerate utile și de interes pentru clienți, precum și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile oferite de către Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA.

Plângeri

Clienții au dreptul să facă sesizări legate de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate în timp util și în concordanță cu procedurile interne ale Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor lor conform politicii de protecție a datelor personale iar Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise pe e-mail la adresa dontucristina@yahoo.com.

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi reactualizată în diverse circumstanțe, de exemplu în urma modificării legislației privitoare la protecția datelor personale sau ca urmare a schimbării structurii corporative a Î.I. SMĂRĂNDESCU ELENA CRISTINA. În cazul în care se vor face modificări ale acestei politici clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului CASA Smărăndescu înainte ca schimbările să intre în vigoare. Clienții sunt încurajați să verifice periodic această pagină pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile de confidențialitate ale acestui website.

 

În vigoare de la data de: 24 Mai 2018

Loading...
Please wait...